“อีอีซีประกาศ แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค”

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

Similar Posts