สิทธิประโยชน์

ภายใต้ ... เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เราพร้อมสนับสนุนเพื่อให้นักลงทุนใน อีอีซี ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุด

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามประกาศกระทรวงการคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานสรรพากรในพื้นที่

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. อีอีซี

กรรมสิทธิ์ที่ดิน/อาคารชุด/ระยะเวลาการเช่า

นำคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร

ธุรกรรมการเงิน

สิทธิประโยชน์​อื่นๆ

ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม

Personal Income Tax
Immigrating to and Residing in Thailand
Import Duties
Special Deductions
Financial Transaction
Other Privileges
Land and Real Estate Ownership

ระบบบริการสิทธิประโยชน์
เพื่อเข้าสู่ Ecosystem สำหรับการลงทุน

ในระบบ EEC OSS คุณสามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจ บริการสิทธิประโยชน์ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก การให้บริการคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ สกพอ. ที่มีเชี่ยวชาญเพื่อช่วยแนะนำการการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย