คนต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ในพื้นที่อีอีซี

เกษตรกรยุคใหม่

จะดีแค่ไหน ถ้าเจ้าของสวนทุเรียน ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่สวนตลอดเวลา ก็สามารถควบคุมทุกอย่างได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ต้นทุนลดลง ใช้คนน้อยลง แต่รายได้เพิ่มขึ้น มาทำความรู้จักกับคุณสมบูรณ์ งามเสงี่ยม เจ้าของสวนทุเรียน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง คนต้นแบบเกษตรกรยุคใหม่ในพื้นที่ EEC ว่ามีวิธีคิดและการปรับตัวอย่างไรกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสวนทุเรียน

Similar Posts