อีอีซี นั้นเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจของภาคตะวันออกแล้วนั้น ยังมีผลเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจต่างๆอีกด้วย เช่นเกี่ยวกับราคาอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยของประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีแนวโน้นขยายกิจการมาลงทุนในภูมิภาคนี้มากขึ้น

     ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยว่าพื้นที่ อีอีซี เข้ามามีบทบาทความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีถือว่ามีบทบาทความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากหากพิจารณาจากการขอใบอนุญาตจัดสรร พบว่ามีจำนวนโครงการคิดเป็น 8.3% ของประเทศ มีจำนวนหน่วยประมาณ 6.8% ของประเทศ มีการขอใบอนุญาตปลูกสร้างแนวราบพื้นที่เท่ากับ 5.3% ของประเทศ มีจำนวนหน่วยประมาณ 5.7% ของประเทศ มีจำนวนการขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารชุดพื้นที่เท่ากับ 7.1% ของประเทศ และมีจำนวนหน่วยเท่ากับ 7.1% ของประเทศ โดยสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ชลบุรีมีจำนวนหน่วยเท่ากับ 8.2% ของประเทศ มูลค่าเท่ากับ 7.4% ของประเทศ และมีหน่วยคอนโดฯซึ่งถือครองโดยคนต่างชาติหน่วยเฉลี่ย 3 ปีประมาณ 2.9% ของจำนวนการถือครองทั้งหมดที่เป็นชาวต่างชาติ

     สำหรับทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยปี 2565 คาดการณ์ว่าเป็นช่วงการฟื้นตัว โดยประเมินดีมานด์หรือหน่วยขายได้ใหม่ใน 3 จังหวัด อีอีซี จะปรับเพิ่มขึ้น 7.3% โดยเพิ่มจาก 20,192 หน่วยในปี 2564 เป็น 21,675 หน่วยในปี 2565 มูลค่าขายเพิ่มขึ้น 8.6% จาก 60,562 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 65,774 ล้านบาทในปี 2565

ด้านซัพพลาย คาดว่าจะมีโครงการเปิดตัวใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น 51.9% โดยเพิ่มจาก 13,340 หน่วยในปี 2564 เป็น 20,270 หน่วยในปี 2565

     ขณะที่หน่วยเหลือขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2.0% จาก 60,480 หน่วยในปี 2564 เป็น 61,719 หน่วยในปี 2565 มูลค่าลดลง -4.4% จาก 203,891 ล้านบาทในปี 2564 เป็น 195,017 ล้านบาทในปี 2565 อัตราดูดซับโดยรวมยังคงอยู่ในอัตรา 2.5%

ไฮไลต์อยู่ที่ “ชลบุรี” จะกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากตลาดซบเซาต่อเนื่องจากปี 2562 และผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วในปี 2564 โดยคาดว่าปี 2565 มีหน่วยเปิดขายใหม่ 12,513 หน่วย เพิ่มขึ้น 99.9% มูลค่า 44,376 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.2%

     โดยคาดว่ามีหน่วยขายได้ใหม่ 13,916 หน่วย เพิ่มขึ้น 14.8% มูลค่า 46,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.4% ส่วนหน่วยเหลือขายเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น จากการเปิดตัวโครงการใหม่ คาดว่ามีหน่วยเหลือขาย 40,901 หน่วย เพิ่มขึ้น 11.0% มูลค่า 142,436 ล้านบาท

     อย่างไรก็ดีแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยกำลังค่อยๆฟื้นตัวจากผลกระทบโควิดและยังมีแรงผลักดันของภาครัฐที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้นตัวเลขด้านต่างๆกำลังดีขึ้น ตลอดจนราคาของที่อยู่อาศัยที่สามารถขาย-ซื้อได้อย่างดี มีความต้องการซื้อและต้องการขายได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

(อ้างอิง)