โครงสร้างพื้นฐาน

รถไฟฟ้า
ความเร็วสูง EECh

สนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภา

ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง
(Laem Chabang Deep-Sea Port)

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
(Maptaphut Industrial Terminal)

การพัฒนาฝืมือแรงงาน

ที่อยู่อาศัย

การท่องเที่ยว

อาหารไทย

กีฬา

แหล่งชุมชน

สุขภาพ