บริการ CLOUD SERVICES ภาครัฐ

     เทคโนโลยี Cloud computing ได้มีบทบาทมาก ในชีวิตประจำวัน และจะสังเกต เห็นได้ว่า บริษัทใหญ่ ๆ ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Google, Microsoft, Amazon หรือ Oracle ได้พัฒนาระบบ Cloud ของตนเอง เพื่อให้ตอบสนอง กับ การทำงานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น workload , การประมวลผลอย่างรวดเร็ว หรือ การสำรองข้อมูล เป็นต้น

     การเลือกใช้ Cloud แต่ละค่ายก็ควรจะดูว่า ค่ายไหนมีจุดเด่นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น software as a service(saas) , platform as a service(paas) หรือ infrastructure as a service(iaas) อาทิ เช่น Oracle Cloud เหมาะสำหรับ องค์กร ที่ใช้ฐานข้อมูล Oracle อยู่แล้ว แล้วไม่อยากลงทุน Hardware ก็สามารถนำขึ้นบน Cloud ของ oracle , ระบบ Merchant ที่ต่ออยู่กับ Alipay เพื่อให้สะดวกในการเชื่อมต่อ ก็อาจจะเชื่อมกับ Alibaba Cloud , ms azure เหมาะสำหรับ องค์กร ที่ใช้ product ของ microsoft เช่น active directory, microsoft sql server

     ปัจจุบัน ภาครัฐได้มีการพัฒนา ระบบ Cloud กลาง ซึ่งพัฒนาโดย Government Data Center and Cloud service (GDCC) และมีลูกค้าหลากหลาย ซึ่ง EEC ก็ใช้บริการ service ของ GDCC เช่นกัน โดยให้บริการในรูปแบบ infrastructure as a service และ Software as a service โดย แบ่งออกเป็นการให้บริการ

 • Virtual Machine
 • Firewall
 • Load Balancer
 • Antivirus
 • Logging (90 วัน ตาม พรบ)
 • DR site
ic-VirtualMachine

การให้บริการ Virtual Machine(VM)

เป็นการให้บริการ คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย หรือ คอมพิวเตอร์ เสมือน โดย ผู้ใช้บริการไม่ต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มาฝากไว้ ในระยะยาว จะสามารถ อัปเกรดระบบหรือ ทำการย้าย VM ไปยังผู้ให้บริการ Cloud อื่น ก็สามารถทำได้

ic-Firewall

การให้บริการ Firewall

เป็นการให้บริการ การรักษาความปลอดภัย ของ ระบบโดย ผู้รับบริการ สามารถ สร้าง Rule ต่างๆ ได้เอง ภายใต้ การให้บริการของ Cloud

ic-LoadBalancer

การให้บริการ Load Balance

เป็นการให้บริการ อุปกรณ์ ที่มีความสามารถ กระจายโหลด ไปยัง คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ตัวอื่นๆ ในระบบ กรณีที่ ระบบมีการใช้งาน มากเกินกว่า คอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ตัวจะรับไหว

ic-Antivirus

การให้บริการ Antivirus

เป็นการให้บริการ ไวรัส หรือ มัลแวร์ โดยการบริการ cloud ภาครัฐ จะมีการอัปเดทฐานข้อมูล ไวรัส อย่างสม่ำเสมอ

ic-Logging

การให้บริการ Logging

เป็นการให้บริการ การเก็บข้อมูลจราจร หรือ ข้อมูลคนเข้ามาใช้งานระบบ ไม่ว่าจะเป็น Web, mail หรือ application ต่างๆ เพื่อให้ครอบคลุม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

ic-DRsite

การให้บริการ DR site

เป็นการให้บริการ สำรองข้อมูล ไปยัง ศูนย์ข้อมูลอีกที่ โดยทุกอย่างจะอยู่ในสภาพเดิม กรณีที่เกิดเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้, ไฟดับ หรือ น้ำท่วม ศูนย์ข้อมูลปัจจุบัน

     ภาครัฐยังได้มีการ พัฒนาระบบยืนยันตัวตน รวมถึงการ เข้าสูระบบกลางเพื่อให้ประชาชนและเอกชน ใช้บริการออนไลน์ ของภาครัฐได้อย่างสะดวก โดยผ่าน ระบบ Bizportal ซึ่งพัฒนาโดย สพร.

     ทุกอย่างที่กล่าวมา เป็นการพัฒนาระบบ Cloud ภาครัฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่ายังคงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Software As A service ยังคงต้องมีการพัฒนาอีกมาก

ในส่วนของภาคเอกชน หรือ ในส่วนของ eecd ทาง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa ได้มีการส่งเสริมเทคโนโลยี ขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม IOT, AI, Robotic,5G และ Cloud ให้เข้ากับการพัฒนา startup digital เพื่อพัฒนา เทคโนโลยี ดิจิตัล ให้กับ บริษัทเอกชนต่าง ๆ ใน EEC นำไปใช้ โดยมีการตั้งศูนย์ Digital Valley ของ Depa ที่ศรีราชา แย่งเป็น อาคาร 3 อาคาร ประกอบด้วย

 1. อาคาร depa Digital One Stop Service  ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน  และ เป็นพื้นที่ใช้ทำงานของ startup
 2. อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Centre จะเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้  และจะมี coworking space ให้เหล่า startup ทั้งหลาย ได้มาพบปะคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดทางด้านเทคโนโลยี
 3. อาคาร Digital Innovation Centre ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล

เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผลักดันใน EECD ประกอบไปด้วย 5 กลุ่ม คือ

 • Software หรือ cloud platform เพื่อที่จะนำองค์กร ไปสู่การทำ digital transformation ลดปริมาณกระดาษ ลดคน
 • Hardware หรือ infrastructure ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ IOT, แผงโซล่า หรือ กล้อง CCTV และจะสนับสนุนให้ พัฒนาอุปกรณ์ อัจฉริยะ ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • Digital Content เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรม ที่สร้างรายได้ ให้กับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การทำ animation, เกมส์ ออนไลน์ หรือ Big data โดยเฉพาะสถานการณ์ โควิท 19 Digital content เป็นส่วนนึงที่ช่วยให้ การ work from home เกิดประโยชน์ สูงสุด
 • อุปกรณ์ โทรคมนาคม หรือ ดาวเทียม เนื่องจาก EEC เป็นพื้นที่ ติดทะเลและมี Logistic การสื่อสารระหว่าง องค์กร เป็นเรื่องสำคัญที่ทาง EECD ตระหนัก เลยมีการส่งเสริมเรื่อง อุปกรณ์ โทรคมนาคม และการใช้ ดาวเทียม ในการติดตามระบบ Logistic
 • Digital Service เป็นอีกนึงบริการของ EECD และมีแนวโน้มที่จะขยายบริการ มากขึ้น