แนะนำการใช้งาน

ขั้นตอนการใช้งานระบบ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EEC OSS

ในระบบคุณสามารถ ดูและค้นหาข้อมูลธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือ เข้าสู่ระบบ (Login)

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้งานระบบ Member portal สำหรับผู้สมัครสมาชิกแล้ว กดเข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่ออีเมล และรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน

การหาพื้นที่ลงทุน

1
สนใจลงทุนในพื้นที่

เมื่อเข้าระบบแล้ว เลือกที่เมนูบริการ “บริษัทของฉัน” รายการกล่องชื่อ “สนใจลงทุนในพื้นที่ EEC” กด [+] เพื่อเพิ่มหรือค้นหาข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมในการลงทุน

2
เลือกพื้นที่ และงานบริการ

ผู้ประกอบการเลือกงานบริการที่ต้องการหรือทำแบบสอบถาม Smart Assessment เพื่อให้ระบบแนะนำงานบริการที่ต้องใช้

3
สนใจพื้นที่และกรอกข้อมูล

ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลเพื่อจองพื้นที่ที่สนใจ ระบบจะส่งข้อมูลของคุณ และรอการตอบรับจากระบบหรือผู้ขายพื้นที่

4
สนใจพื้นที่ / แสดงพื้นที่ที่สนใจ

รายการกล่องชื่อ “สนใจลงทุนในพื้นที่ EEC” จะแสดงชื่อพื้นที่ที่ได้ทำการจองไว้ เมื่อสำเร็จระบบจะเปิดให้พื้นที่นี้สามารถ ดำเนินการขอใบอนุญาตได้

5
ติดต่อ EEC OSS

หากผู้ประกอบการมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เลือกเมนูบริการ “ติดต่อ EEC OSS” กด [+] สร้างการติดต่อเพื่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่นี่เลย

การขอใบอนุญาต

1
eService

เมื่อเข้าระบบแล้ว เลือกที่เมนูบริการ “eService”
คุณสามารถขอใบอนุญาตต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2
กรอกแบบฟอร์ม และอัปโหลดเอกสาร
ผู้ประกอบการกรอกข้อมูลและยื่นเอกสารออนไลน์โดยสามารถยื่นคำขอได้พร้อมกันหลายบริการโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ
3
ติดตามสถานะ

ผู้ประกอบการยืนยันการส่งคำขอ และติดตามสถานะคำขอได้ผ่านระบบ

4
ติดต่อเจ้าหน้าที่ และแก้ไขเอกสาร

สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการมีข้อสงสัย ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม

5
ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต

ผู้ประกอบการชำระคำธรรมเนียม และแจ้งที่อยู่เพื่อจัดส่งใบอนุญาต

การบริการที่เกี่ยวเนื่อง

1
กลุ่มบริการ

เมื่อเข้าระบบแล้ว เลือกที่เมนูบริการ “บริการอื่นๆ” เลือกเมนูย่อย “กลุ่มบริการ” คุณสามารถเข้าดูรายละเอียดข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้องได้

2
บริการสาธารณูปโภค

บริการสาธารณะที่จัดทำเพื่ออำนวยประโยชน์ในสิ่งอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การประปา

3
หน่วยงานราชการ

หน่วยงานราชการ คือองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อการบริหารงาน

4
ประกันภัย/ประกันอุบัติเหตุ

การประกันภัย / อุบัติเหตุ เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุต่างๆ

5
บริการอื่นๆ

เป็นการให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวก เช่น ด้านโลจิสติกส์ การจัดส่งสินค้า สิ่งของ รวมไปถึงการบริหารสินค้าคงคลังคลังสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า

การหาพื้นที่ลงทุน

1
2
3
4
5