EEC คนต้นแบบ ตอน การศึกษาและพัฒนาบุคลากร

EEC คนต้นแบบ ตอน การศึกษาและพัฒนาบุคลากร

EEC Demand Driven การศึกษายุคใหม่ สร้างคนตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม คนรุ่นใหม่ เรียนจบ มีงานทำและรายได้มั่นคง

Similar Posts