ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

ระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (EEC OSS)

ประกาศนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนระบบ EEC OSS ที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์ EEC OSS”) ที่บริหารจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) (ต่อไปนี้เรียกว่า “สกพอ.” หรือ “เรา”)  โดยประกาศนี้จะอธิบายว่าเราใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ text ไฟล์ โดยเว็บไซต์ EEC OSS จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน และอาจมีการบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่างๆ บนอุปกรณ์ของท่านได้ แต่คุกกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

2. เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ทั้งในทางเทคนิคและการปรับปรุงบริการของเรา ดังนี้ 

 • เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน และช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ EEC OSS ได้สะดวกรวดเร็ว
 • เพื่อช่วยประเมินประสิทธิภาพและผลการให้บริการเว็บไซต์ EEC OSS ที่ยังทำงานได้ไม่ดีและควรปรับปรุง
 • เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ EEC OSS ที่จะทำให้เราเข้าใจว่าผู้คนมีความสนใจอะไร และมีการใช้บริการของเราอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อให้เราได้ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้บริการเว็บไซต์ EEC OSS ที่ดียิ่งขึ้นให้กับท่าน รวมถึงช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการและการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ  

3. เราใช้คุกกี้อะไรบ้าง

เว็บไซต์ EEC OSS ใช้คุกกี้ทั้งของเราเอง (First party cookies)  และคุกกี้ที่เป็นของบุคคลอื่น (Third party cookies) ซึ่งกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอก เช่น บริษัทภายนอกที่เราใช้บริการ เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติของการทำงานให้กับเว็บไซต์ EEC OSS ของเรา

นอกจากนี้ เราอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเองที่เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษาประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของพวกเขา

เราใช้คุกกี้อยู่ 2 ประเภทคือ 

 • Session Cookiesเป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ EEC OSS เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ EEC OSS หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์  
 • Persistent Cookieเป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ EEC OSS จดจำท่านและการตั้งค่าต่างๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์ EEC OSS อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ EEC OSS ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คุกกี้ที่เราใช้อาจแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้ดังนี้

ตารางด้านล่างแสดงถึงคุกกี้ต่างๆ ที่ใช้ในเว็บไซต์ของเรา

ประเภทของคุกกี้

รายละเอียด

ตัวอย่าง

คุกกี้จำเป็นถาวร
(Strictly necessary cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ EEC OSS เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ EEC OSS ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ EEC OSS

·         Session ID

·         Load Balancing

·         User ID

·         Security

คุกกี้การประมวลผลและวิเคราะห์ (Analytical/performance cookies)

คุกกี้นี้ช่วยให้เราเห็นการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ EEC OSS รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ EEC OSS ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่นๆ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ EEC OSS และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และถูกนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น

·         Google Analytics

คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน (Functionality cookies)

คุกกี้นี้จะช่วยให้เว็บไซต์ EEC OSS จดจำตัวเลือกต่างๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ EEC OSS ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่างๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้

·         Google Analytics

·         Session ID

 

คุกกี้การกำหนดเป้าหมายหรือโฆษณา
(Targeting/Advertising cookies)

คุกกี้นี้จะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเพื่อช่วยจดจำการเข้าเยี่ยมของท่าน รวมถึงหน้าเพจและลิงก์ที่ท่านได้แวะเยี่ยมชมหรือที่ติดตาม ข้อมูลเหล่านี้เราจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ EEC OSS และจัดแคมเปญสื่อสารประชาสัมพันธ์ของเราให้ตรงกับความสนใจของท่าน

คุกกี้โซเชียลมีเดีย
(Social media cookies)

เว็บไซต์ EEC OSS อาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยัง Facebook Twitter หรือโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านแบ่งปันเนื้อหาจากเว็บไซต์ EEC OSS กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียได้ รวมถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์อื่นๆ กับโซเชียลมีเดียเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ EEC OSS ซึ่งผลที่ตามมาคือ คุกกี้เหล่านี้มีการกำหนดและตั้งค่าโดยผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อใช้ในการติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เราไม่สามารถควบคุมข้อมูลที่มีการจัดเก็บโดยคุกกี้เหล่านี้ได้ เราขอแนะนำให้ท่านเข้าไปตรวจสอบแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านั้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีการจัดการคุกกี้ของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย

            

4. ท่านจะจัดการคุกกี้อย่างไร

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้จากเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาโดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน
ลิงก์ด้านล่างนี้จะนำท่านไปสู่บริการ “การช่วยเหลือ” ของเบราว์เซอร์ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานได้มีการบริการไว้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการจัดการคุ้กกี้ของเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้

 • Internet Explorer
  https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 • Microsoft Edge
  https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/view-cookies-in-microsoft-edge-a7d95376-f2cd-8e4a-25dc-1de753474879
 • Google Chrome
  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
 • Firefox
  http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
 • Safari
  https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
 • Safari iOS
  https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • Android
  http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en-GB

  ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ท่านอาจพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ EEC OSS ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ
  สำหรับข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
  เราจะไม่รับผิดชอบและเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างบน

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และเราจะมีการแสดงประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ที่มีการปรับปรุงใหม่บนหน้าเพจนี้ เราขอให้ท่านหมั่นเข้ามาตรวจสอบหน้าเพจนี้อย่างสม่ำเสมอ

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือมีคำแนะนำเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา โปรดติดต่อเราที่
วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
สำนักบริการผู้ลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ชั้น 25 อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติ 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล eec-oss@eeco.or.th
โทร 02 033 8039

ประกาศใช้วันที่ 1 ม.ค.2567

Version 2023.1