สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

ชั้น 25 อาคาร กสท. โทรคมนาคม 72 ซอยวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อสอบถามและแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ได้เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.

Matching

ธุรกิจให้กับฉัน

เจรจาเรื่อง

สิทธิประโยชน์กับ EEC

ติดต่อสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำถาม
ที่พบบ่อย

 • Smart Assessment
  แนะนำใบอนุญาตที่ต้องขอผ่านคำถามเกี่ยวกับธุรกิจ
 • Smart ID
  สามารถขอรับบริการได้ทุกที่ ผ่านบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว
 • Smart Form & Doc
  ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำกัน หลายคำขอและดึงข้อมูลจากภาครัฐมากรอกให้
 • Smart Track & Pay
  สามารถติดตามสถานะคำขอได้ตลอด และพัฒนาช่องทางการจ่ายเงินออนไลน์
 • Smart License
  พัฒนาใบอนุญาตให้จัดเก็บรูปแบบออนไลน์ ( Digital permit )

ระบบ EEC-OSS จะอำนวยความสะดวกในกิจกรรมของธุรกิจ ดังนี้

 • การเริ่มต้นธุรกิจก่อสร้างอาคารและโรงงาน
 • การบริหารสุขอนามัย
 • การต่ออายุคนงานต่างชาติ
 • การบริหารธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม