เป็นส่วนหนึ่งกับเรา

EEC One Stop Service ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
บริการนักลงทุนรายใหม่ การบริการยื่นคำขออนุมัติ อนุญาต ผ่านทางออนไลน์ และงานบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ลดอุปสรรคและต้นทุน อำนวยความสะดวก เพื่อการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน

ให้ข้อมูลโอกาสการลงทุน

อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ

โครงสร้างพื้นฐาน

อุตสาหกรรม 4.0

การเติบโตอย่างยั่งยืน

ร่วมลงทุนกับ อีอีซี

สิทธิประโยชน์ อีอีซี

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

บริการจัดหาพื้นที่ลงทุน

ไม่เพียงแต่เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม นิคมอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดยพื้นที่โครงการเป็นจุดยุทธศาตร์ที่สำคัญของการขนส่ง ส่งออกและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น โครงการยังเพรียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคชั้นยอดที่จะคอยสนับสนุนให้กับนักลงทุน

อำนวยความสะดวกนักลงทุน

อำนวยความสะดวกนักลงทุน

สมัครบัญชีสมาชิกออนไลน์

การบริการนักลงทุนรายใหม่

บริการอนุมัติอนุญาต

บูรณาการการมาเชื่อมโยงข้อมูล

ฉันอยากให้คุณช่วย

Matching ธุรกิจให้ฉัน

ฉันอยากเจรจาเรื่อง

สิทธิประโยชน์กับ EEC

ติดต่อสอบถาม

บอกรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์​
รองเลขาธิการ สกพอ. สายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน
คุณเบญญาภรณ์ จารจินดา​
ผอ.โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ฯ
ดร.นิพนธ์ บุญเดชานันทน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ดับบลิวเอซเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

รับข่าวสารของอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด
ในอีเมลของคุณ

การคลิกปุ่มสมัคร ถือว่าคุณยอมรับข่าวสารตามที่ระบุไว้ในข้อมูลเว็บไซต์

สมัครสมาชิก EEC OSS ตอนนี้
เพื่อเข้าสู่ ECO SYSTEM สำหรับการลงทุน

ในระบบ EEC OSS คุณสามารถค้นหาข้อมูลธุรกิจ ข้อมูลพื้นที่ที่เหมาะสมในการลงทุน ขอใบอนุญาตต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก พบปะพูดคุยกับกลุ่มนักลงทุน ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ที่เชี่ยวชาญเพื่อช่วยแนะนำการการลงทุน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง